coffee mastery

coffee mastery

Academy

ACADEMY

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ

Απαραίτητο πεδίο!

 

Το αίτημα σας εστάλη, ευχαριστούμε!

ΕΠΩΝΥΜΟ

Απαραίτητο πεδίο!

ΗΛΙΚΙΑ

Απαραίτητο πεδίο!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Απαραίτητο πεδίο!

E-MAIL

Απαραίτητο πεδίο!

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ COFFEEBRANDS

Απαραίτητο πεδίο!

Label Text:

Απαραίτητο πεδίο!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο που επέλεξα μεσω της φόρμας αριστερά.

Έτοιμοι!

εμείς παρέχουμε αποκλειστικά...

τέχνης και επιστήμης,

καθώς ο τέλειος espresso είναι συνδυασμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ

Απαραίτητο πεδίο!

 

Το αίτημα σας εστάλη, ευχαριστούμε!

ΕΠΩΝΥΜΟ

Απαραίτητο πεδίο!

ΗΛΙΚΙΑ

Απαραίτητο πεδίο!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Απαραίτητο πεδίο!

E-MAIL

Απαραίτητο πεδίο!

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ COFFEEBRANDS

Απαραίτητο πεδίο!

Label Text:

Απαραίτητο πεδίο!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο που επέλεξα μεσω της φόρμας αριστερά.

Έτοιμοι!

Η παρασκευή του espresso εξελίχθηκε σε μια μορφή επιστήμης.


Η εταιρεία Coffeebrands έχοντας αποκτήσει σήμερα την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση αποφάσισε να ιδρύσει την Coffeebrands Academy.    


Στην ακαδημία μας οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικού ποιοτικού espresso.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούνται από δεκαμελή τμήματα, έχουν διάρκεια δύο ημερών  και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

 

Είστε έτοιμοι να μυηθείτε στα μυστικά παρασκευής εξαιρετικών ροφημάτων καφέ;

 

Δηλώστε συμμετοχή! 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΝΟΜΑ

Απαραίτητο πεδίο!

 

Το αίτημα σας εστάλη, ευχαριστούμε!

ΕΠΩΝΥΜΟ

Απαραίτητο πεδίο!

ΗΛΙΚΙΑ

Απαραίτητο πεδίο!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Απαραίτητο πεδίο!

E-MAIL

Απαραίτητο πεδίο!

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ COFFEEBRANDS

Απαραίτητο πεδίο!

Label Text:

Απαραίτητο πεδίο!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο που επέλεξα μεσω της φόρμας που ακολουθεί.

Έτοιμοι!

καθώς ο τέλειος espresso 

τέχνης και επιστήμης,

 είναι συνδυασμός

εμείς παρέχουμε αποκλειστικά...

Η παρασκευή του espresso εξελίχθηκε σε μια μορφή επιστήμης.


Η εταιρεία Coffeebrands έχοντας αποκτήσει σήμερα την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση αποφάσισε να ιδρύσει την Coffeebrands Academy.    


Στην ακαδημία μας οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικού ποιοτικού espresso.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αποτελούνται από δεκαμελή τμήματα, έχουν διάρκεια δύο ημερών  και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

 

Είστε έτοιμοι να μυηθείτε στα μυστικά παρασκευής εξαιρετικών ροφημάτων καφέ;

 

Δηλώστε συμμετοχή! 

 

Μπορείτε να απολαύσετε ένα ρόφημα Coffeebrands​

ΕΛ

EN