ΚΑΦΕΣ

Greek Coffee

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ

Greek Coffee

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

Megisto Espresso

ESPRESSO

ESPRESSO

ESPRESSO

Megisto Espresso

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO

Megisto Filter

ΦΙΛΤΡΟΥ

ΦΙΛΤΡΟΥ

ΦΙΛΤΡΟΥ

Megisto Instant

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Megisto Espresso

LATTE

LATTE

LATTE

Megisto Espresso

AMERICANO

AMERICANO

AMERICANO

Megisto Espresso

ESPRESSO MACCHIATO

ESPRESSO MACCHIATO

ESPRESSO MACCHIATO

Megisto Espresso

FREDDO ESPRESSO

FREDDO ESPRESSO

FREDDO ESPRESSO

Megisto Espresso

FREDDO CAPPUCCINO

FREDDO CAPPUCCINO

FREDDO CAPPUCCINO

Megisto Espresso

ICE LATTE

ICE LATTE

ICE LATTE

Megisto Instant

FRAPPE

FRAPPE

FRAPPE

Megisto Espresso

SLIM LATTE MACCHIATO

SLIM LATTE MACCHIATO

SLIM LATTE MACCHIATO

Σε όλους τους καφέδες χρησιμοποιούμε το Signature Blend


Κάνε την παραγγελία σου